Johtokuntaan uutena jäsenenä Tanja Bozzini

Società Dante Alighieri di Pori ry:n vuosikokoukseen otti osaa noin 20 jäsentä. Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Tapio Nieminen, Elina Rinne ja Marja Luukkonen. Marja Stenbacka halusi jäädä pois johtokunnasta, ja hänen tilalleen tuli valituksi Tanja Bozzini.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Seija Routimo seuraavan kaksivuotiskauden.

Vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Rinne, sihteeriksi Eliisa Holstikko-Ojanen ja rahastonhoitajaksi Kirsti Leppänen.