Siirry sisältöön

Käännöksessä olennaista on runon tuntu

Jo ennen valmistumistaan yliopistosta (italialainen filologia ja Italian kirjallisuus), Hannimari Heino aloitti kääntämisen.

Hannimari Heino
Hannimari Heino puhui suomentamisesta Società Dante Alighieri di Porin tilaisuudessa 18.3.2018.
Kun hän teki pro gradunsa suullisen kertomaperinteen vaikutuksista Gianni Celatin teoksissa, hän ehti ensimmäisenä myös suomentaa tätä meillä siihen asti tuntematonta kirjailijaa. Hannimarin käännös Tasankojen kertojia ilmestyi 1995.

Meillä marginaalisena pidetyn italian kielen kääntäjälle 1990-luku oli vielä mahdollisuuksien aikaa. Celati-suomennos ilmestyi Andalusialaisen koiran kustantamana. Pienet kustantajat kuuntelivat suomentajia, jolloin käännöksissä toteutui ”suomalainen lukuhorisontti”.

Hannimari Heino totesi Società Dante Alighieri di Porin esitelmöijävieraana 18.3.2018, että vielä tuolloin Tammen Keltaisessa Kirjastossa tendenssinä oli valittujen kirjailijoiden tuotannon kokonaisvaltainen kääntäminen, kun nykyään tyydytään näytteisiin sieltä täältä. Nekin perustuvat isojen kustantajien scouttien nuuskintaan, bongauksiin, jotka noudattelevat Ruotsin ja Saksan linjoja. Joku Elena Ferrante on ainoa, jonka tuotantoa julkaistaan vanhan perinteen mukaan.

Kuulijakunta sai monipuolista valaisua siitä, mitä kääntäjältä vaaditaan. Celati oli tässäkin hyvä esimerkki. Hän on Hannimarin mielestä rakenteellisesti helppo, mutta Pojoen matkapäiväkirja Kohti virran suuta (Verso la foce) oli kääntäjälleen tuntematonta aluetta, jota oli selvitettävä karttojen avulla. Tyypillisesti tämäkin suomennos ilmestyi pienen Loki-kirjojen kustantamana.

Kielelliset ja kulttuuriset erot ovat se varsinainen haaste.

”Giuseppe Ungaretti on näennäisesti simppeli, mutta runokielen uudistajana hän toi yksittäisen sanan mahdin esille. Ungaretti kirjoitti ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa pysyäkseen hengissä. Hänen Haudatussa satamassaan (Il porto sepolto) on kuorittuna sanan primitiivinen voima”, kertoi Hannimari Heino kääntämästään runoteoksesta.

Kymmenen vuotta myöhemmin (2006) hän toimitti antologian Miten paljon teistä täältä näkyy – italialaista nykyrunoutta 1960-2000, johon ”tuli paljon erilaisia ääniä”, Hannimarin kääntäminä laajahkosti näytteitä kymmeneltä runoilijalta.
Nihil Interitin kustantama antologia on teos, johon Hannimari toimittajana ja kääntäjänä saattoi itse vaikuttaa päättämällä, keitä runoilijoita ja mitä runoja kokoomateokseen tuli. Johtavana kriteerinä oli kelpuuttaa ne runot, jotka häntä itseään puhuttelivat.

Hannimari Heinolta on julkaistu kolme omaa runokokoelmaa, huomattava määrä suomennoksia, eikä vain pienistä kustannustaloista – eikä vain runoja, sillä käännösvalikoimassa ovat esimerkiksi WSOY:ltä ilmestyneet Roberto Savianon kohutut Gomorra – mafian valtakunta sekä Järistyksen jälkeen.
Mutta tällä haavaa hän on omimmillaan viimeistelemällä Eugenio Montalen runoista koostetta, jota hän alkoi suomentaa jo vuosituhannen vaihteessa. Aluksi hän empi lähestyä Danteen verrattua runoilijaa, mutta kun häneltä pyydettiin Avantin konserttia varten Montalelta kahden runon käännöstä, hän pääsi Nobel-kirjailijan soivaan ytimeen. Pitkä suomennosprosessi on päättymässä elokuussa siihen, että Montale-valikoima ilmestyy Tommi Parkon vastaperustaman pienkustantamon ensimmäisenä teoksena.

Käännösvalikoima painottuu Montalen neljään ensimmäiseen kokoelmaan Seepian rankoja (Ossi di Seppia, 1925), Tilaisuuksia (Le Occcasioni, 1939), Myrsky ja muuta (La Bufera e altro, 1956), Täysi (Satura 1971). Lisäksi mukana on runoja hänen myöhäistuotannostaan.

Esitelmässä kuultiin filmivälähdyksenä Eugenio Montalen muhkealla äänellään lukemia näytteitä taustana hänen oma Liguriansa. Ei ihme, että runoilija pyrki vakavissaan oopperalaulajaksi; ainesta oli siihenkin.

Hannimari Heino avasi Montalen suhdetta traditioon ja samalla kääntäjän työn keskeisiä ongelmia. Italialaiset kuulevat Montalessa kaikuja mm. Danten, Giacomo Leopardin tai Gabriele D’Annunzion lisäksi kielensä ja kulttuurinsa arkeologisista kerroksista ja sanojen etymologioista. Suomeksi käännettynä jostakin on pakko tinkiä, kun kielen tasoissa ja maailmankuvissa on isoja eroja. Hän kysyikin, ketkä meillä Montalessa kuuluvat, kun italialaiset kuulevat Dantea ja muita? Eino Leinoko, Edith Södergran vai ketkä? Kysymyksiä on monia muitakin, kuten miten siirtää menneisyys käännökseen, kuinka rytmi, aistien voima…

Avaimia italian kieleen

Eros Ramazottin laulut johdattivat Katri Kuuselan italian kieleen. Sanakirjasta ei löytynyt kaikkia sanoja suomeksi, joten asiaan oli syytä paneutua vakavasti.

Katri Kuusela
FM Katri Kuusela kävi Società Dante Alighieri di Porin esitelmöijävieraana puhumassa italian kielen oppimisen ja opettamisen haasteista.
Alun alkaen Katrin piti alkaa opiskella portugalia, mutta italian valintaa helpotti se, että yliopiston ilmoitustaululla luki kaikkien opiskelemaan haluavien mahtuvan kiintiöön!

Katri Kuusela opiskeli Perugiassa, oli töissä Roomassa, valmistui Turun yliopistosta pääaineena italia ja on nyt opettanut kieltä Tampereella 15 vuotta. Hän on yksi siitä kolmikosta, joka on kirjoittanut Bella vista -oppikirjasarjan.

11. maaliskuuta 2018 Katri kävi Porissa Dante-seuran kutsumana kertomassa italian kielen oppimisen ja opettamisen haasteista.

Italia on meillä kouluopetuksessa marginaalinen kieli. Sen kirjoittaa vain alle sata ylioppilaskokelasta vuodessa. Sen sijaan italia kukoistaa vapaan sivistystyön kentällä, etenkin kansalaisopistoissa. Italiaa luetaan myös yliopistojen kielikeskuksissa. Pääaineena se on mahdollinen Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Harrastajalle italian kielen vaatima urakka ei ole lopultakaan kohtuuton. 2000 aktiivin sanan varastolla pärjää hyvin, mutta kirimistä on tietenkin natiivien käytännön elämässä käyttämiin 20–25 000 sanaan.

Esitelmässä saatiin valaisevin esimerkein yksityiskohtaisia neuvoja, joista muutama oli myös yllättävä. Ammattilaisille ehkä on selvää, että virheiden korjaaminen ei ole tehokas tapa oppia, kuten esitelmöijämme vakuutti. Suurten ikäluokkien (ja ehkä nuorempienkin) päähän on sitä vastoin jäänyt sitkeästi usko, että vain kunnon punakynämerkinnät tehoavat.

Tämän kirjoittajalle jäi mieleen mm. se, että verbien logiikka on tunnettava. Sen jälkeen inhat pikkusanatkin asettuvat luontevasti oikeille paikoilleen. Katri Kuusela varoitti myös liian yksipuolisesta harjoittelusta – ja samalla liiasta ahnehtimisesta. Eteneminen hosumatta on tepsivä vinkki: esimerkiksi 15 minuuttia italiaa aamupalalla. Aivot tykkäävät monipuolisesta harjoittelusta. Neuvot muistuttavat lihasharjoittelua: kiireettä, vähän kerrallaan ja säännöllisesti.

Jotain vanhaakin on uusissa ja tutkituissa opetusmenetelmissä ja oppimistuloksissa: kertaaminen on edelleen kunniassaan.

Muistamista voi helpottaa assosiaatioin eli kiinnittämällä opeteltava sana johonkin yhteyteen. Nämä yhteydet voivat olla hyvin henkilökohtaisia tyyliin armadio ([vaate]komero), joka muistuu vaikka Armanista, muotivaatesuunnittelijasta jne. Myös muita kieliä voi käyttää luovasti hyväkseen. Tapoja oppia on yhtä monta kuin oppijaa.

Kuullun ymmärtäminen on monen murhe, mutta ääntämisen harjoittelu auttaa tässäkin. Vaikka puhumaan oppii puhumalla, harjoitella/opetella pitää tietenkin sanastoa, lukemista, kielioppia, kirjoittamista, kuuntelua, ääntämistä ja korvaavia strategioita eli ilmeitä, eleitä, kiertoilmauksia jne. Ylipäätään yksipuolinen harjoittelu hidastaa puhumisen kehittymistä.

Arkuus on syytä karistaa kertaheitolla; italiassa myös kroppa on saatava mukaan elämään kielen kanssa. Joku olikin havainnut Katri Kuuselalle tapahtuneen jotain outoa, kun hän puhui suomea. Selitys oli, että se joku oli kuullut hänen aikaisemmin puhuvan italiaa, siis kuullut ja nähnyt. Aivoja voi aktivoida niinkin, ettei itse ole kaiken aikaa aktiivisimmillaan. Katrilla on italiankielinen web-radio päällä kaiken aikaa.

Opettajan on osattava olla motivoija. Vaikka oppijalla on oltava hyvä itsetunto ja usko onnistumiseensa, uskon vahvistaminen on myös opettajan tehtävä. Oppijan on hyvä olla silti omatoiminen, tunnistettava omat mielenkiinnon kohteensa ja osattava vastata kysymykseen ”miksi opiskelen italiaa”.

Internet on lyhentänyt italian kieltä, mikä on siunaus käytännön kielen harrastajille. Myös murteita käyttävät italialaiset hallitsevat entistä yleisemmin myös standardi-italian, joten lähes kaikkialla pärjää sillä, mitä on kotimaassa oppinut. Italian accenti tarkoittaa meidän murteittemme tapaisia kielieroja, mutta jos puhutaan käsitteestä dialetti, jopa italialaisilla on vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Onneksi meidän ei tarvitse ensi sijassa välittää näistä vaikeuksista.

Netti on täynnä harjoittelumahdollisuuksia. Tässä muutama:

Tässä vielä Edoardo Meccan lyhyt huippuesitys Italiasta monin murtein:

Kevätkaudella 2015 luentoja ja retkiä

Vilkas toimintakautemme alkaa vuosikokouksella tiistaina 24. helmikuuta kello 18. Luvassa on muiden muassa henkilövalintoja, ja tietysti toivomme runsasta osanottoa. Kokousasioiden jälkeen seuran sihteeri Eliisa Holstikko-Ojanen pitää lyhyen esityksen Roomassa olevasta Augustuksen rauhanalttarista. Vuosikokous pidetään Porin taidemuseon luentotilassa.

Luentosarjamme Italialainen iltapäivä jatkuu tänä vuonna kahdella luennolla. Molemmat tilaisuudet ovat Porin taidemuseon luentosalissa sunnuntaisin kello 14. Ensimmäisenä kuullaan 8. maaliskuuta antiikin historian asiantuntijan Kalle Mäkelän luento aiheesta Miten Roomasta tuli Rooma, kolme vuosituhatta kaupunkirakentamista.

Toinen luento on 22. maaliskuuta, jolloin saapuu professori emerita Elina Suomela-Härmä luennoimaan aiheenaan Salapoliisiromaani Italiassa ennen ja nyt.

Kevään kolmas luento on italiankielinen. Giorgio Canellini kertoo kotikaupungistaan Bolognasta lauantaina 18. huhtikuuta kello 14. Tilaisuus on Porin taidemuseon luentosalissa.

Turkuun teemme kaksi matkaa kevään aikana. Porin teatterikerhon järjestämään teatterimatkaan 11. huhtikuuta katsomaan Seili-musikaalia voivat Dante-seuran jäsenet myös osallistua. Ellen Thesleffin töiden näyttelyyn tehdään retki 2. toukokuuta.

Italian kansallispäivää (2.6.) juhlistetaan viininmaistajaisilla torstaina 4. kesäkuuta.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Italian kielen viikko aloittaa syksyn toiminnan

Aloitamme syyskauden ohjelman maailmanlaajuista Italian kielen viikkoa viettämällä. Kevät- ja syyskauden välissä oli tavallista lyhyempi tauko, sillä seuralla oli kesälläkin kaksi tapahtumaa sekä syyskuun alussa tehtiin kielikurssimatka Marcheen.

Italian kielen ja kirjallisuuden tohtori Mattia Retta tulee keskiviikkona 16. lokakuuta luennoimaan aiheesta Always on the move: 1900-luvun Torino ja sen muuttuminen kirjallisuuden kuvaamana. Esitelmä on italiankielinen, mutta johtokunnan jäsen Tanja Bozzini on lupautunut tulkkaamaan sen suomeksi.

Esitelmän jälkeen vietetään yhteistä iltaa pannupizzaa ja salaattia syöden. Lisäksi on viinitarjoilua.
Toinen luentotilaisuus on keskiviikkona 6. marraskuuta Porin kirjaston alakerran kokoustilassa. Professori Tarmo Kunnas luennoi aiheenaan Fasismin lumous – eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin tukijana. Samalla julkistetaan professori Kunnaksen uusi kirja.

Tilaisuuden jälkeen ilta jatkuu Porin suomalaisella klubilla. Luentotilaisuus on Dante-seuran ja Ranskan piirin yhteistoimintaa.

Joulun ajan päätteeksi tehdään retki 6. tammikuuta loppiaiskonserttiin Turun tuomiokirkkoon. Kuninkaantien muusikoiden barokkiorkesteri ja kuoro esittävät päänumerona ranskalaisen Marc-Antoine Charpentierin teoksen Te Deum.

Ensi vuoden vuosikokous on tiistaina 25. helmikuuta kello 18 Porin taidemuseon luentosalissa.

Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot jäsenkirjeessä. Tervetuloa tilaisuuksiin!

Luentoja, retkiä ja yhdessäoloa

Kymmenvuotisjuhlat ovat takana, ja aloitamme seuraavan kymmenvuotiskauden uudella innolla.

Vuosikokous pidetään tiistaina 26. helmikuuta. Virallisten asioiden jälkeen johtokunnan jäsen, tutkija Susanna Virkki kertoo tutkimusaiheestaan teatterivalokuvista.

Jo perinteinen maaliskuun luentosarjamme Italialainen iltapäivä käsittää tänä keväänä kaksi luentoa.

Tutkija Virve Heininen tulee 10. maaliskuuta kertomaan radikaaleista Macchiaioli-taiteilijoista, jotka vaikuttivat 1800-luvun Toscanassa. Seuraavana sunnuntaina luennoitsijana on antiikintutkija Maijastina Kahlos, jonka aiheena on Rappiota vai muutosta? Rooman tuhon kootut selitykset.

Luennot pidetään Porin taidemuseon luentosalissa sunnuntaisin alkaen kello 14.

Toukokuun alussa tehdään retki Helsinkiin. Pääasiallinen kohde on Sinebrychoffin taidemuseon Michelangelo ja Sikstuksen kappeli –näyttely. Lisäksi on mahdollisuus vierailla Ateneumissa, jossa on Linnan aarteet –näyttely. Nähtävänä on presidentinlinnasta remontin takia evakkoon tuotuja teoksia.

Italian kansallispäivän brunssiin kokoonnutaan Hevosluodon kerhomajalle sunnuntaina 2. kesäkuuta.

Poikkeuksellisesti seuralla on ohjelmaa myös heinäkuussa. Seura on varannut lippuja Porin teatterikerhon tuottamaan Maiju Lassilan Liika viisas –näytelmään. Teatteri-iltaa vietetään keskivikkona 31. heinäkuuta.

Tarkemmat tiedot tapahtumista jäsenkirjeessä. Tervetuloa tilaisuuksiin!

Syksyn luentosarjat 26.9.-28.11.


Luentosarja Mare Nostrum, Välimeren alueen kulttuurihistoriaa

Luento-ohjelma

ti 26.9.

Uskontojen kohtaaminen Välimeren itärannikolla.

Ristiretkiä, vuoropuhelua ja kysymyksiä oikeasta Jumala-uskosta.

Suomen Lähetysseuran johtaja, TT Seppo Rissanen.

ti 10.10.

Välimeren alueen matkailu keskiaikaisista pyhiinvaelluksista

1800-luvun kylpylälomailuun.

Lehtori, FT Katriina Petrisalo, Turun yliopisto.

ti 7.11.

Apostolia halaamaan – pyhiinvaellus Santiago de Compostelaan.

“Pyhiinvaelluspappi”, TT Kalle Elonheimo.

ti 28.11.

Kävelyä kulttuurimaisemassa – jalan Ranskassa.

Tutkimuspäällikkö, FT Timo Tuomi.