Siirry sisältöön

Se unohdetuin Italia, RSI 1943 – 1945

Kalle Mäkelä, antiikin Rooman tuntija ja Tampereen Dante-seuran varapuheenjohtaja, piti esitelmän Porin Dante-seurassa 17.3.2019.

Antiikkiekspertti Kalle Mäkelä vieraili Porin Dante-seurassa puhumassa tällä kerralla toiseen maailmansotaan liittyvästä Italian Sosiaalisesta Tasavallasta, Repubblica Sociale Italianasta.
Antiikkiekspertti Kalle Mäkelä vieraili Porin Dante-seurassa puhumassa tällä kerralla toiseen maailmansotaan liittyvästä Italian Sosiaalisesta Tasavallasta, Repubblica Sociale Italianasta.

Nyt ei ollut puhe parin tuhannen vuoden takaisista asioista vaan toisen maailmansodan ”unohdetuimmasta Italiasta”. Sinä on hyvällä syyllä pidetty natsien Pohjois-Italiaan pystyttämää valtiota Repubblica Sociale Italianaa, RSI:tä, jota myös Salòn tasavallaksi nimitettiin.

”Kun kesällä 1943 oli käynyt selväksi, että Italian kyky jatkaa sotaa oli ratkaisevasti heikentynyt, katsottiin ajankohta sopivaksi hankkiutua eroon Mussolinista: hänet vangittiin ja pidettiin tarkoin vartioituna lyhyin väliajoin vaihtuvissa piilopaikoissa. Kansa ymmärsi Mussolinin kukistumisen merkitsevän myös fasistihallinnon ja sodan välitöntä loppumista, vaikkei se suinkaan ollutkaan palatsivallankumouksen hankemiesten tarkoitus.”

Kuningas nimitti uudeksi pääministeriksi (capo del governo) Italian marsalkka Pietro Badoglion, joka julisti sodan saksalaisten rinnalla jatkuvan. Samaan aikaan käytiin kuitenkin liittoutuneiden kanssa neuvotteluja erillisrauhasta ja Italian irrottamisesta sodasta. Kun aselepo sitten solmittiin Cassibilessa 8.9.1943, armeija hajosi ja sotilaat alkoivat pyrkiä omin avuin kukin kotipaikoilleen.

Saksalaisten vastatoimien pelossa myös kuningas, maan hallitus ja sosiaalinen johto pakenivat Roomasta liittoutuneiden hallussa olevalle alueelle Etelä-Italiaan. Rintama kulki tuolloin niemimaan poikki noin Napolin korkeudella.

Saksalaiset olivat ounastelleetkin jotakin olevan ilmassa, ja vastatoimet seurasivat nopeasti. Maa rintamalinjan pohjoispuolella miehitettiin, Italian hajaantuneen armeijan sotilaita alettiin pidättää ja kuljettaa Saksaan vankileireille: heitä koottiin sinne useita satoja tuhansia. Saksalaiset vapauttivat Mussolinin rohkealla kommandoiskulla ja vaativat häntä perustamaan uuden fasistisen Italian valtion saksalaisten hallussa olevalle alueelle.

Uusi valtio sai nimen Italian Sosiaalinen Tasavalta, Repubblica Sociale Italiana. Sen keskushallinto hajasijoitettiin ympäri Pohjois-Italiaa, missä saksalaisten oli sitä helppo valvoa. He pitivätkin ohjakset varsin tiukasti käsissään, ja törmäykset italialaisen valtio- ja paikallisvallan ja saksalaisen miehitysvallan välillä olivat lähes jokapäiväisiä. Saksalaiset myös pyrkivät hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Italian tuotantokapasiteettia. R.S.I.:n talous saatiin kuitenkin kovin ponnistuksin pysymään pyörimässä ja liiran arvo olosuhteisiin nähden siedettävänä.

Koska suursota oli yhä käynnissä, uuden valtion ykköstehtäviin kuului oman sotavoiman pystyttäminen. Projektin johtoon sotaministeriksi saatiin Italian marsalkka Rodolfo Graziani.

Joukkoja ei kuitenkaan ollut helppo saada kasaan, eikä varsinkaan pitää kasassa. Asiaa vaikeutti se, että syntyi lukuisia erilaisia autonomisia yksiköitä ja paikallisarmeijoita, jotka eivät totelleet kuin omia komentajiaan, jos heitäkään.

Italialaiset olivat sotaan väsyneitä ja useimmat ymmärsivät, että sota oli joka tapauksessa jo hävitty, eikä sankarikuolema pelkän kunnian vuoksi houkutellut. Vaikka kutsuntojen pakoilusta määrättiin ankarat rangaistukset, jopa perheenjäsenille, kutsuntapakolaisia hipsi sankoin joukoin vuorille partisaanijoukkoihin. Siellä he kohtasivat runsaasti entisiä R.S.I.:n sotilaita, jotka olivat ottaneet aseensa ja varusteensa ja vaihtaneet puolta.

Saksalaisten luottamus näiden joukkojen taisteluarvoon ei ollut suuri. Niitä käytettiinkin nimenomaan partisaaneja vastaan, joten Pohjois-Italiaa kohtasi sisällissota kaikkine sille
ominaisine raakuuksineen ja kauhuineen. Kansalaisten välille syöpyi vihan ja kostonkierteen täyttämä kuilu, jonka umpeutuminen kesti pitkälle sodan jälkeen.

Sota kulki rataansa ja rintamalinja siirtyi yhä pohjoisemmaksi – odotettua paljon hitaammin, mutta vääjäämättä. Kun liittoutuneet pääsivät Po-joen yli ja saksalaiset alkoivat irtautua rintamasta, R.S.I.:n päivät olivat luetut. Mussolini surmattiin, ja sama kohtalo odotti monia hänen uskollisiaan.

Puhdistukset jatkuivat pitkään sodan jo virallisesti päätyttyä. Niissä arvellaan noin 20.000 fasismin kannattajan tai sellaiseksi nimetyn saaneen surmansa, mutta lukumäärä on hyvin ylimalkainen.

Keksijöitten kansakunta

FT, tietokirjailija Liisa Väisänen nimitti Italiaa nerojen kansakunnaksi, kun hän valaisi jo aikaisemmilta vuosilta tutuksi tulleessa 10 asiaa Italiasta -luentosarjassaan italialaisia keksintöjä ja kunkin keksinnön aikakautta.

Italialaisten verratonta kekseliäisyyttä hän selitti mm. itaalisten kansojen geeniperimän reippaalla tuulettumisella, kun niemimaa on halki vuosisatojen ollut vilkas kauttakulkumaa ja sinne on asettunut asumaan monia kansoja.

FT, tietokirjailija Liisa Väisänen luennollamme.
FT, tietokirjailija Liisa Väisänen luennollamme.
”Keksinnöistä oli valtava runsaudenpula. Niinpä jätin ilman muuta laskuista kaikki Leonardo da Vincin keksinnöt, sillä pelkästään niistä olisi kymmenen tullut helposti täyteen. Lisäksi mukaan otettavien keksintöjen piti olla sellaisia, että ne edelleen vaikuttavat elämässämme”, kertoo Liisa Väisänen.

Ensimmäisenä keksintönä hän otti esille sidotun kirjan, jollaisia alettiin valmistaa Bobbion luostarissa 600-luvulla. Kirjojen valmistaminen oli vielä pitkään kopioimalla tehtävää ryhmätyötä, mutta sidottu kirja oli aikaisempaa kirjakääröä verrattomasti helpompi käyttää.

Silmälasit, nimenomaan lukulasit, tulivat käyttöön 1100-luvulla. Linssejä alettiin valmistaa lasinpuhallustaidostaan kuulussa Venetsiassa, ja niiden valmistaminen oli luvanvaraista.

”Uutta keksintöä tietenkin myös vastustettiin ja mietittiin, onko Luojan luomaa lupa korjata”.

Samantapaista keskustelua käydään nykyään siitä, millä ehdoin on luvallista puuttua sairauksiin geenitekniikalla.

Muina keksintöinä luennolla nousivat esiin farmarikangas, joka alun perin oli genovalaista purjekangasta, patentti ja patenttilaki, apotti Girolamo Savonarolan lanseeraama poliittinen puolue, tieteellisen metodin käyttöönotto, sähköparisto, puhelin, muovi ja pöytätietokone.

Varmasti monella tulee ensimmäisenä mieleen, että puhelimen keksi Graham Bell. Tosiasiassa hän ryösti keksinnön laboratoriokumppaniltaan Antonio Meuccilta, jolla ei ollut varaa lunastaa patenttiaan. Yhdysvaltojen kongressi on vuonna 2002 palauttanut kunnian puhelimen keksimisestä Meuccille.

Eliisa H-O

Nazione degli inventori

La dott.ssa Liisa Väisänen, autrice e ricercatrice ha chiamato l’Italia la nazione dei geni illustrando con esempi invenzioni italiani e l’epoca dell’ognuna invenzione. Il ciclo delle sue conferenze su dieci cose sull’Italia fa parte del nostro programma da diversi anni.

Gli italiani sono veramente inventivi poiché il genoma dei popoli italici ha subito durante i secoli la forte influenza dei moltissimi popoli traversando la penisola ed anche quelli che si sono stabiliti lì.

Ci sono grandi quantità delle invenzioni per esempio quelle di Leonardo da Vinci, la dott.ssa Väisänen ha parlato degli invenzioni che influiscono ancora sulla nostra vita.

Prima ha menzionato il libro rilegato che hanno cominciato fare nel monastero di Bobbio

nel VI secolo. Da secoli hanno fatto i libri copiando in forma di rotoli, ma il libro rilegato era più semplice da usare.

Gli occhiali, particolarmente gli occhiali di lettura sono stati adottati nel XII secolo. La fabbricazione delle lenti ha cominciato a Venezia, famosa per la sua arte della soffiatura ma avevano bisogno dell’autorizzazione.

”Naturalmente sono stati contrari alla nuova invenzione pensando se si può riparare l’atto del Creatore.”

Altre invenzioni menzionate erano la tela di jeans, originalmente la tela genovese per velieri,

il brevetto e il diritto di brevetto, il partito politico lanciato da abate Girolamo Savonarola,

Käännöksessä olennaista on runon tuntu

Jo ennen valmistumistaan yliopistosta (italialainen filologia ja Italian kirjallisuus), Hannimari Heino aloitti kääntämisen.

Hannimari Heino
Hannimari Heino puhui suomentamisesta Società Dante Alighieri di Porin tilaisuudessa 18.3.2018.
Kun hän teki pro gradunsa suullisen kertomaperinteen vaikutuksista Gianni Celatin teoksissa, hän ehti ensimmäisenä myös suomentaa tätä meillä siihen asti tuntematonta kirjailijaa. Hannimarin käännös Tasankojen kertojia ilmestyi 1995.

Meillä marginaalisena pidetyn italian kielen kääntäjälle 1990-luku oli vielä mahdollisuuksien aikaa. Celati-suomennos ilmestyi Andalusialaisen koiran kustantamana. Pienet kustantajat kuuntelivat suomentajia, jolloin käännöksissä toteutui ”suomalainen lukuhorisontti”.

Hannimari Heino totesi Società Dante Alighieri di Porin esitelmöijävieraana 18.3.2018, että vielä tuolloin Tammen Keltaisessa Kirjastossa tendenssinä oli valittujen kirjailijoiden tuotannon kokonaisvaltainen kääntäminen, kun nykyään tyydytään näytteisiin sieltä täältä. Nekin perustuvat isojen kustantajien scouttien nuuskintaan, bongauksiin, jotka noudattelevat Ruotsin ja Saksan linjoja. Joku Elena Ferrante on ainoa, jonka tuotantoa julkaistaan vanhan perinteen mukaan.

Kuulijakunta sai monipuolista valaisua siitä, mitä kääntäjältä vaaditaan. Celati oli tässäkin hyvä esimerkki. Hän on Hannimarin mielestä rakenteellisesti helppo, mutta Pojoen matkapäiväkirja Kohti virran suuta (Verso la foce) oli kääntäjälleen tuntematonta aluetta, jota oli selvitettävä karttojen avulla. Tyypillisesti tämäkin suomennos ilmestyi pienen Loki-kirjojen kustantamana.

Kielelliset ja kulttuuriset erot ovat se varsinainen haaste.

”Giuseppe Ungaretti on näennäisesti simppeli, mutta runokielen uudistajana hän toi yksittäisen sanan mahdin esille. Ungaretti kirjoitti ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa pysyäkseen hengissä. Hänen Haudatussa satamassaan (Il porto sepolto) on kuorittuna sanan primitiivinen voima”, kertoi Hannimari Heino kääntämästään runoteoksesta.

Kymmenen vuotta myöhemmin (2006) hän toimitti antologian Miten paljon teistä täältä näkyy – italialaista nykyrunoutta 1960-2000, johon ”tuli paljon erilaisia ääniä”, Hannimarin kääntäminä laajahkosti näytteitä kymmeneltä runoilijalta.
Nihil Interitin kustantama antologia on teos, johon Hannimari toimittajana ja kääntäjänä saattoi itse vaikuttaa päättämällä, keitä runoilijoita ja mitä runoja kokoomateokseen tuli. Johtavana kriteerinä oli kelpuuttaa ne runot, jotka häntä itseään puhuttelivat.

Hannimari Heinolta on julkaistu kolme omaa runokokoelmaa, huomattava määrä suomennoksia, eikä vain pienistä kustannustaloista – eikä vain runoja, sillä käännösvalikoimassa ovat esimerkiksi WSOY:ltä ilmestyneet Roberto Savianon kohutut Gomorra – mafian valtakunta sekä Järistyksen jälkeen.
Mutta tällä haavaa hän on omimmillaan viimeistelemällä Eugenio Montalen runoista koostetta, jota hän alkoi suomentaa jo vuosituhannen vaihteessa. Aluksi hän empi lähestyä Danteen verrattua runoilijaa, mutta kun häneltä pyydettiin Avantin konserttia varten Montalelta kahden runon käännöstä, hän pääsi Nobel-kirjailijan soivaan ytimeen. Pitkä suomennosprosessi on päättymässä elokuussa siihen, että Montale-valikoima ilmestyy Tommi Parkon vastaperustaman pienkustantamon ensimmäisenä teoksena.

Käännösvalikoima painottuu Montalen neljään ensimmäiseen kokoelmaan Seepian rankoja (Ossi di Seppia, 1925), Tilaisuuksia (Le Occcasioni, 1939), Myrsky ja muuta (La Bufera e altro, 1956), Täysi (Satura 1971). Lisäksi mukana on runoja hänen myöhäistuotannostaan.

Esitelmässä kuultiin filmivälähdyksenä Eugenio Montalen muhkealla äänellään lukemia näytteitä taustana hänen oma Liguriansa. Ei ihme, että runoilija pyrki vakavissaan oopperalaulajaksi; ainesta oli siihenkin.

Hannimari Heino avasi Montalen suhdetta traditioon ja samalla kääntäjän työn keskeisiä ongelmia. Italialaiset kuulevat Montalessa kaikuja mm. Danten, Giacomo Leopardin tai Gabriele D’Annunzion lisäksi kielensä ja kulttuurinsa arkeologisista kerroksista ja sanojen etymologioista. Suomeksi käännettynä jostakin on pakko tinkiä, kun kielen tasoissa ja maailmankuvissa on isoja eroja. Hän kysyikin, ketkä meillä Montalessa kuuluvat, kun italialaiset kuulevat Dantea ja muita? Eino Leinoko, Edith Södergran vai ketkä? Kysymyksiä on monia muitakin, kuten miten siirtää menneisyys käännökseen, kuinka rytmi, aistien voima…

Avaimia italian kieleen

Eros Ramazottin laulut johdattivat Katri Kuuselan italian kieleen. Sanakirjasta ei löytynyt kaikkia sanoja suomeksi, joten asiaan oli syytä paneutua vakavasti.

Katri Kuusela
FM Katri Kuusela kävi Società Dante Alighieri di Porin esitelmöijävieraana puhumassa italian kielen oppimisen ja opettamisen haasteista.
Alun alkaen Katrin piti alkaa opiskella portugalia, mutta italian valintaa helpotti se, että yliopiston ilmoitustaululla luki kaikkien opiskelemaan haluavien mahtuvan kiintiöön!

Katri Kuusela opiskeli Perugiassa, oli töissä Roomassa, valmistui Turun yliopistosta pääaineena italia ja on nyt opettanut kieltä Tampereella 15 vuotta. Hän on yksi siitä kolmikosta, joka on kirjoittanut Bella vista -oppikirjasarjan.

11. maaliskuuta 2018 Katri kävi Porissa Dante-seuran kutsumana kertomassa italian kielen oppimisen ja opettamisen haasteista.

Italia on meillä kouluopetuksessa marginaalinen kieli. Sen kirjoittaa vain alle sata ylioppilaskokelasta vuodessa. Sen sijaan italia kukoistaa vapaan sivistystyön kentällä, etenkin kansalaisopistoissa. Italiaa luetaan myös yliopistojen kielikeskuksissa. Pääaineena se on mahdollinen Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Harrastajalle italian kielen vaatima urakka ei ole lopultakaan kohtuuton. 2000 aktiivin sanan varastolla pärjää hyvin, mutta kirimistä on tietenkin natiivien käytännön elämässä käyttämiin 20–25 000 sanaan.

Esitelmässä saatiin valaisevin esimerkein yksityiskohtaisia neuvoja, joista muutama oli myös yllättävä. Ammattilaisille ehkä on selvää, että virheiden korjaaminen ei ole tehokas tapa oppia, kuten esitelmöijämme vakuutti. Suurten ikäluokkien (ja ehkä nuorempienkin) päähän on sitä vastoin jäänyt sitkeästi usko, että vain kunnon punakynämerkinnät tehoavat.

Tämän kirjoittajalle jäi mieleen mm. se, että verbien logiikka on tunnettava. Sen jälkeen inhat pikkusanatkin asettuvat luontevasti oikeille paikoilleen. Katri Kuusela varoitti myös liian yksipuolisesta harjoittelusta – ja samalla liiasta ahnehtimisesta. Eteneminen hosumatta on tepsivä vinkki: esimerkiksi 15 minuuttia italiaa aamupalalla. Aivot tykkäävät monipuolisesta harjoittelusta. Neuvot muistuttavat lihasharjoittelua: kiireettä, vähän kerrallaan ja säännöllisesti.

Jotain vanhaakin on uusissa ja tutkituissa opetusmenetelmissä ja oppimistuloksissa: kertaaminen on edelleen kunniassaan.

Muistamista voi helpottaa assosiaatioin eli kiinnittämällä opeteltava sana johonkin yhteyteen. Nämä yhteydet voivat olla hyvin henkilökohtaisia tyyliin armadio ([vaate]komero), joka muistuu vaikka Armanista, muotivaatesuunnittelijasta jne. Myös muita kieliä voi käyttää luovasti hyväkseen. Tapoja oppia on yhtä monta kuin oppijaa.

Kuullun ymmärtäminen on monen murhe, mutta ääntämisen harjoittelu auttaa tässäkin. Vaikka puhumaan oppii puhumalla, harjoitella/opetella pitää tietenkin sanastoa, lukemista, kielioppia, kirjoittamista, kuuntelua, ääntämistä ja korvaavia strategioita eli ilmeitä, eleitä, kiertoilmauksia jne. Ylipäätään yksipuolinen harjoittelu hidastaa puhumisen kehittymistä.

Arkuus on syytä karistaa kertaheitolla; italiassa myös kroppa on saatava mukaan elämään kielen kanssa. Joku olikin havainnut Katri Kuuselalle tapahtuneen jotain outoa, kun hän puhui suomea. Selitys oli, että se joku oli kuullut hänen aikaisemmin puhuvan italiaa, siis kuullut ja nähnyt. Aivoja voi aktivoida niinkin, ettei itse ole kaiken aikaa aktiivisimmillaan. Katrilla on italiankielinen web-radio päällä kaiken aikaa.

Opettajan on osattava olla motivoija. Vaikka oppijalla on oltava hyvä itsetunto ja usko onnistumiseensa, uskon vahvistaminen on myös opettajan tehtävä. Oppijan on hyvä olla silti omatoiminen, tunnistettava omat mielenkiinnon kohteensa ja osattava vastata kysymykseen ”miksi opiskelen italiaa”.

Internet on lyhentänyt italian kieltä, mikä on siunaus käytännön kielen harrastajille. Myös murteita käyttävät italialaiset hallitsevat entistä yleisemmin myös standardi-italian, joten lähes kaikkialla pärjää sillä, mitä on kotimaassa oppinut. Italian accenti tarkoittaa meidän murteittemme tapaisia kielieroja, mutta jos puhutaan käsitteestä dialetti, jopa italialaisilla on vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Onneksi meidän ei tarvitse ensi sijassa välittää näistä vaikeuksista.

Netti on täynnä harjoittelumahdollisuuksia. Tässä muutama:

Tässä vielä Edoardo Meccan lyhyt huippuesitys Italiasta monin murtein:

Italialaista ruokaa korvakuulolta

Porin Dante-seuran jäsenet kuuntelivat vesi kielellä luentoa Italian alueiden ruokakulttuurista.

Helsingistä vieraaksemme saapui lauantaina 27. tammikuuta Enrico Di Nardo, joka selvitteli asiaansa enimmäkseen italiaksi, mutta välillä myös suomeksi.

Enrico Di Nardo esitteli Italian ruokakulttuuria suoraan sydämestä.
Enrico Di Nardo esitteli Italian ruokakulttuuria suoraan sydämestä.
Avellinosta, Napolin läheltä, kotoisin oleva Di Nardo on asunut Suomessa kuutisen vuotta. Tänne hänet toi – mikäpä muukaan kuin rakkaus.

Kuulimme, että Italian ruokakulttuuri pohjaa talonpoikaiskeittiöön ja niin sanottuun cucina poveraan, köyhään keittiöön.

”Siis mummojen laittamaan ruokaan. Resepteistä on paljon erilaisia versioita, ja ne periytyvät äidiltä tyttärelle. Reseptit kuitenkin kehittyvät kaiken aikaa, onhan nyt aikaisempaa enemmän raaka-aineita. Myös esimerkiksi vaatimukset entistä kevyemmästä ruoasta vaikuttavat.”

Kuten tunnettua italialaista keittiötä leimaa raaka-aineiden laadukkuus, yksinkertaisuus ja kausiluonteisuus.

Saimme Di Nardolta selityksen myös sille, miksi italialaiset eivät ulkomailla mielellään syö ravintoloissa.

”No, kun kaikki on sekoitettu keskenään.”

Saimme myös oppitunnin siitä, millaista on hyvä kuivapasta. Tunnustelimme kahta spaghettilaatua, toinen tuntui sormissa sileältä, toinen karhealta. Taisipa aika moni tietää tai arvata, kumpaa Di Nardo piti parempana.

”Karheaan pintaan tarttuu kastike makuineen paljon paremmin.”

Di Nardo kehotti pastaa ostettaessa kiinnittämään huomiota myös pastan proteiinipitoisuuteen.

”13 tai 14 sataa grammaa kohden on jo hyvä luku.”

Saimme myös suosituksia hyvistä pastamerkeistä, joita on myynnissä Suomessa: Garofalo, Rummo, De Cecco ja gluteeniton La Molisana.

Osallistujat saivat mukaansa nipun reseptejä italiaksi ja suomeksi sekä sähköpostiinsa linkin luentomateriaaliin.

Tilaisuudessa piti pienen esityksen myös oliiviöljyn saloista Stefania Federico.

Lauantaina huhtikuun 21. päivänä kokoonnumme kokkailemaan Di Nardon reseptien pohjalta.

Napolin seudulla käväisi yhtenä iltapäivänä noin 40 dantelaista

Uusikylän pariskunta Marjo ja Matias ovat tehneet kirjan ”Vesuviuksen varjossa – tarinoita Napolinlahdelta”, eivät varsinaisina matkailun asiantuntijoina, vaan harrastukseensa vihkiytyneiden turistien näkökulmasta.

Marjo ja Matias Uusikylä kävivät Porin taidemuseossa esittelemässä Napolin seudun matkailukohteita ja aiheesta tekemäänsä kirjaa.
Innostus näkyi ja kuului, kun parivaljakko kävi esittelemässä teostaan Porin Dante-seuran vieraina 12.3. 2017 Taidemuseon luentosalissa.

Esitelmä kuului seuramme tämän vuoden matkailuteemaan.

Marjo on taustaltaan biologi ja tiedetoimittaja, Matias valokuvaaja, joka tätä nykyä on keskittynyt taiteen valokuvaamiseen.

Alkukipinä Italiaan, sen kieleen ja kulttuuriin, heissä syttyi kymmenkunta vuotta sitten. Uusikylät ovat edenneet maltilla, ahnehtimatta ja keskittyen hartaudella siihen, mihin kulloinkin silmänsä iskevät. Hitaasti kiiruhtamisen slow-liikkeen periaatteilla aihettaan lähestyneet Marjo ja Matias esittelivät Pompejia, Napolia, Sorrentoa, Capria, Ischiaa ja Amalfia. Ne voivat kuulostaa kovin tavanomaisilta valinnoilta, mutta olivat kaukana siitä, kun Marjo pääsi vauhtiin ja esittelemään poimintoja lähemmin.

Yleisöstä selvä valtaosa oli käynyt Napolinlahden tunnetuissa paikoissa, mutta sitäkin antavampaa oli kulkea tehdyt matkat uudestaan ja saada täydennystä omiin kokemuksiin.


”Vesuviuksen varjossa” ei ole opas vaan tarinakokoelma. Esitelmässä käytiin läpi kohteiden valintoja, näytettiin videoituja haastatteluja ja musiikkipitoisia tunnelmatuokioita tuiki tavallisista tilanteista, kadun vilinästä, kuvattuina myös bussin ikkunasta, niin kuin moni meistä on tehnyt. Näin päästiin mukaansa eloisalle matkalle, jota seuran puheenjohtaja Marja Haavisto alkusanoissaan ennakoi. Matias oli editoinut videonsa näppärästi.

Matineassa kuultiin, että mafian hallitsema Napoli ei enää haise, niin kuin aiemmin. Jäteongelmista on päästy hiljakseen eroon. Mafian ote on hiljakseen löystynyt.

Kaupungin pahakaikuinen maine kuitenkin on ja pysyy Marjon mukaan edelleen sitkeässä. Myönteistä on se, että Napolin-kävijää eivät kiusaa ylisuuret turistilaumat. Enemmänkin häiriönä on moottoripyörien pärinä.

Marjo muistutti, että ennen Vesuviuksen tuhoisaa purkausta vuonna 79, kun Pompejissa vielä eli 10-20 000 roomalaista täyttä arkeaan, kreikkalaiset olivat perustaneet läheisen Napolin jo 500 vuotta sitä ennen. Napoli on ikivanha, syyttä hiukan loitolle jäänyt Campanian pääkaupunki, Etelä-Italian suurin ja paikoitellen kaunein – kunhan osaa katsoa.

”Napoli on taideaarteiltaan lähes samaa tasoa kuin Rooma ja Firenze. Siellä säilytetään yhtä hyvin Pompejin kuin Herculaneumin arvokkaita löytöjä, niin renessanssin kuin omankin aikamme arvokasta taidetta.”


Marjo sukkuloi aiheesta toiseen iloisen löytöretkeilijän vilkkaudella. Hän oli haastatellut luolatutkija Enzo Albertinoa, joka kertoi etruskien, kreikkalaisten ja roomalaisten kaivaneen Napolin luolastoa jo tuhansia vuosia. Nykyisin maan alle järjestetään opastettuja kierroksia, ja monien metrien alta löytyy vaikka mitä. Siellä on kreikkalaisroomalainen teatteri, jossa esiintymishaluinen Nero näytti, kuinka todellinen taiteilija ottaa yleisönsä. Siellä kasvaa yrttejä, joita yläpuoliset ravintolat käyttävät tarjoamissaan ruoissa. Siellä on yhtenä erikoisuutena geoterminen pizzeria, jonka pizzataikinat kohoavat ihanneoloissa poikkeuksellisen hyvin.

”Emme tosin huomanneet mitään eroa kaupungin muihin pizzoihin”, naurahtaa Marjo.

Italiassa mutta ennen kaikkea Napolissa uskotaan ihmeisiin. Totisimmin palvotaan napolilaisten suojeluspyhimystä San Gennaroa. Hänen uskotaan pelastaneen Napolin tulivuorenpurkaukselta sekä 400- että 500-luvuilla ja sen jälkeen monilta muilta katastrofeilta.

Legendan mukaan muuan leskinainen keräsi Diocletianuksen aikana marttyyrina kuolleen, tulevan pyhimyksen verta pieniin pulloihin. Pullotetun veren olomuotoa seurataan tarkoin. Kun se muuttuu nestemäiseksi, uskotaan pyhimyksen suojelevan kaupunkia. Duomossa tämä muutos tapahtuu kolmesti vuodessa, mutta vain, jos napolilaiset ovat rukoilleet tarpeeksi.